Endeavour Harmony Chorus, Sacred Spaces, Singleton